Project Description

Ruta Air

مشتری: خطوط هواپیمایی روتا اوکراین

پروژه: برندسازی و هویت بصری جامع

مسئله

هواپیمایی روتا یک شرکت هوایی تازه تاسیس در اوکراین بود و نیاز به برندسازی بر اساس فرهنگ و رسوم ملی کشور اوکراین داشت.

راه‌حل

گل روتا، نماد ملی کشور اوکراین است. این گل سرخ رنگ و گلبرگ های نوک تیز آن، در طراحی بسیاری از صنایع دستی، پوشاک و عناصر فرهنگی اوکراین نقش بسته است. بعد از تعیین هویت برند، برای طراحی لوگو، از فرم گلبرگ ها استفاده شد به صورتی که هر دو گلبرگ در کنار هم، شکل یک هواپیما را ایجاد می کنند. همچنین چند گلبرگ در باد به حرکت در آمده اند که سعی شده از این طریق حس پرواز به مخاطب منتقل گردد.

در توین هویت و طراحی هویت بصری این برند، از برندسازی احساسی بهره گرفته شد و دلیل استفاده از نماد گل روتا و رنگ قرمز و طلایی، مطابقت هرچه بیشتر با احساسات و فرهنگ مردم اوکراین است.

پروژه‌های مشابه

همین حالا پروژه خود را به بهترین شکل شروع کنید.

با ما تماس بگیرید