Project Description

Camo

مشتری: شرکت خدمات هوایی کامو

پروژه: برندسازی و هویت بصری جامع

مسئله

خدمات هوایی کامو یک شرکت بازرگانی و خدماتی در حوزه فرودگاهی و هواپیمایی است. در بریف این شرکت خواسته شده بود که هویت برند و هویت بصری بر اساس حس امنیت طراحی گردد.

راه‌حل

با به کارگیری دو تکه فرم بصری برگرفته شده از شکل هواپیما و بالهای هواپیما در کنار هم، لوگوی این شرکت طراحی شد. همچنین برای القای حس امنیت و حس پرواز، از طیف رنگی آسمان و افق از زاویه دید خلبان استفاده شده است.

پروژه‌های مشابه

همین حالا پروژه خود را به بهترین شکل شروع کنید.

با ما تماس بگیرید